jízdní řády - Pražská integrovaná doprava


605 Kladno,Okrsek 0 - Kladno,Aquapark

spoje
ze zastávkyčassměr
Kladno,Okrsek 005:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark06:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 006:25»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 007:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark07:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark07:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 007:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 008:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark08:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark08:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 008:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark09:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 009:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 009:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark09:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark10:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 010:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 010:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark10:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark11:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 011:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 011:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark11:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark12:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 012:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 012:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark12:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark13:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 013:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 013:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark13:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark14:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 014:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 014:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark14:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark15:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 015:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 015:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark15:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark16:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 016:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 016:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark16:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark17:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 017:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark17:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 017:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 018:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark18:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark18:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 018:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 019:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark19:01»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark19:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 019:31»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Okrsek 020:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark20:11»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Aquapark20:32»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 021:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark21:31»Kladno,Okrsek 0spoj »
Kladno,Okrsek 022:01»Kladno,Aquaparkspoj »
Kladno,Aquapark22:32»Kladno,Okrsek 0spoj »

Dopravce: CSAD MHD Kladno a.s.


aplikace © Severák 2017-18 | data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.