jízdní řády - Pražská integrovaná doprava


355 Únětice - Horoměřice,V Lipkách - Praha, Dejvická

spoje
ze zastávkyčassměr
Únětice04:13»Dejvickáspoj »
Horoměřice,V Lipkách04:45»Dejvickáspoj »
Únětice05:03»Dejvickáspoj »
Dejvická05:30»Úněticespoj »
Únětice05:33»Dejvickáspoj »
Únětice06:03»Dejvickáspoj »
Dejvická06:05»Úněticespoj »
Dejvická06:20»Úněticespoj »
Horoměřice,V Lipkách06:25»Dejvickáspoj »
Únětice06:33»Dejvickáspoj »
Dejvická06:35»Úněticespoj »
Únětice06:46»Dejvickáspoj »
Dejvická06:50»Úněticespoj »
Únětice07:02»Dejvickáspoj »
Dejvická07:05»Úněticespoj »
Únětice07:17»Dejvickáspoj »
Dejvická07:20»Horoměřice,V Lipkáchspoj »
Horoměřice,V Lipkách07:31»Dejvickáspoj »
Únětice07:32»Dejvickáspoj »
Dejvická07:35»Úněticespoj »
Horoměřice,V Lipkách07:56»Dejvickáspoj »
Únětice08:02»Dejvickáspoj »
Dejvická08:05»Horoměřice,V Lipkáchspoj »
Dejvická08:20»Úněticespoj »
Horoměřice,V Lipkách08:26»Dejvickáspoj »
Únětice08:49»Dejvickáspoj »
Dejvická09:10»Úněticespoj »
Únětice09:44»Dejvickáspoj »
Dejvická10:10»Úněticespoj »
Únětice10:44»Dejvickáspoj »
Dejvická11:10»Úněticespoj »
Únětice11:44»Dejvickáspoj »
Dejvická12:10»Horoměřice,V Lipkáchspoj »
Dejvická12:40»Úněticespoj »
Horoměřice,V Lipkách12:51»Dejvickáspoj »
Dejvická13:10»Horoměřice,V Lipkáchspoj »
Únětice13:12»Dejvickáspoj »
Dejvická13:40»Úněticespoj »
Horoměřice,V Lipkách13:49»Dejvickáspoj »
Dejvická14:10»Úněticespoj »
Únětice14:12»Dejvickáspoj »
Dejvická14:40»Úněticespoj »
Únětice14:42»Dejvickáspoj »
Dejvická15:10»Úněticespoj »
Únětice15:12»Dejvickáspoj »
Dejvická15:40»Úněticespoj »
Únětice15:42»Dejvickáspoj »
Dejvická16:10»Úněticespoj »
Únětice16:12»Dejvickáspoj »
Dejvická16:40»Úněticespoj »
Únětice16:42»Dejvickáspoj »
Dejvická17:10»Úněticespoj »
Únětice17:12»Dejvickáspoj »
Dejvická17:40»Úněticespoj »
Únětice17:42»Dejvickáspoj »
Dejvická18:10»Úněticespoj »
Únětice18:12»Dejvickáspoj »
Dejvická18:40»Úněticespoj »
Únětice18:42»Dejvickáspoj »
Dejvická19:10»Úněticespoj »
Dejvická19:40»Úněticespoj »
Únětice19:47»Dejvickáspoj »
Dejvická20:25»Úněticespoj »
Únětice20:48»Dejvickáspoj »
Dejvická21:25»Úněticespoj »
Únětice21:58»Dejvickáspoj »
Dejvická22:40»Úněticespoj »
Únětice23:28»Dejvickáspoj »

Provozuje: Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost


aplikace © Severák 2017; data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.