jízdní řády - Pražská integrovaná doprava


355 Únětice - Horoměřice,V Lipkách - Praha, Dejvická

spoje
ze zastávkyčassměr
Únětice05:05»Dejvickáspoj »
Dejvická06:05»Úněticespoj »
Únětice06:35»Dejvickáspoj »
Dejvická07:25»Úněticespoj »
Únětice07:50»Dejvickáspoj »
Dejvická08:25»Úněticespoj »
Únětice08:49»Dejvickáspoj »
Dejvická09:25»Horoměřice,V Lipkáchspoj »
Horoměřice,V Lipkách09:56»Dejvickáspoj »
Dejvická10:25»Úněticespoj »
Únětice10:49»Dejvickáspoj »
Dejvická11:25»Horoměřice,V Lipkáchspoj »
Horoměřice,V Lipkách11:56»Dejvickáspoj »
Dejvická12:25»Úněticespoj »
Únětice12:49»Dejvickáspoj »
Dejvická13:20»Úněticespoj »
Dejvická13:40»Úněticespoj »
Únětice13:48»Dejvickáspoj »
Únětice14:08»Dejvickáspoj »
Dejvická14:20»Úněticespoj »
Dejvická14:40»Úněticespoj »
Únětice14:48»Dejvickáspoj »
Únětice15:08»Dejvickáspoj »
Dejvická15:20»Úněticespoj »
Dejvická15:40»Úněticespoj »
Únětice15:48»Dejvickáspoj »
Únětice16:08»Dejvickáspoj »
Dejvická16:20»Úněticespoj »
Dejvická16:40»Úněticespoj »
Únětice16:48»Dejvickáspoj »
Únětice17:08»Dejvickáspoj »
Dejvická17:20»Úněticespoj »
Dejvická17:40»Úněticespoj »
Únětice17:48»Dejvickáspoj »
Únětice18:08»Dejvickáspoj »
Dejvická18:20»Úněticespoj »
Dejvická18:40»Úněticespoj »
Únětice18:48»Dejvickáspoj »
Únětice19:08»Dejvickáspoj »
Dejvická19:25»Úněticespoj »
Únětice19:49»Dejvickáspoj »
Dejvická20:25»Úněticespoj »
Únětice20:48»Dejvickáspoj »
Dejvická21:25»Úněticespoj »
Únětice21:58»Dejvickáspoj »
Dejvická22:40»Úněticespoj »
Únětice23:28»Dejvickáspoj »

Dopravce: Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost


aplikace © Severák 2017-18 | data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.