jízdní řády - Pražská integrovaná doprava


230 Filmové ateliéry - Holyně

spoje
ze zastávkyčassměr

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


aplikace © Severák 2017-18 | data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.