jízdní řády - Pražská integrovaná doprava


185 Palmovka - Bakovská - Vinořský hřbitov

spoje
ze zastávkyčassměr

Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


aplikace © Severák 2017-18 | data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.