jízdní řády - Pražská integrovaná doprava


P8 Císařský ostrov - Troja

spoje
ze zastávkyčassměr

Dopravce: Pražská paroplavební společnost, a.s.


aplikace © Severák 2017-18 | data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.