jízdní řády - Pražská integrovaná doprava


168 Bílá Hora - Nové Butovice

spoje
ze zastávkyčassměr
Jiviny04:39»Nové Butovicespoj »
Vypich04:51»Bílá Horaspoj »
Za Mototechnou05:07»Bílá Horaspoj »
Nové Butovice05:25»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora05:27»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice05:55»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora05:57»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice06:25»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora06:27»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Motol06:35»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice06:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora06:56»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice07:09»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice07:24»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora07:26»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce07:34»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice07:39»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice07:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora07:56»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce08:04»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice08:09»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice08:24»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora08:26»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce08:34»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice08:39»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice08:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora08:56»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce09:04»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice09:24»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora09:26»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice09:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora09:56»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice10:24»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora10:26»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice10:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora10:56»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice11:24»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora11:26»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice11:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora11:56»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice12:24»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora12:26»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice12:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora12:56»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice13:24»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora13:26»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice13:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora13:56»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice14:09»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice14:24»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora14:26»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce14:34»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice14:39»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice14:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora14:56»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce15:04»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice15:09»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice15:24»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora15:26»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce15:34»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice15:39»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice15:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora15:56»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce16:04»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice16:09»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice16:24»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora16:26»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce16:34»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice16:39»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice16:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora16:56»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce17:04»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice17:09»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice17:24»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora17:26»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce17:34»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice17:39»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice17:54»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora17:56»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce18:04»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice18:09»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice18:25»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora18:27»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce18:34»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice18:39»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice18:55»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora18:57»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce19:04»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice19:09»Nemocnice Na Homolcespoj »
Nové Butovice19:25»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora19:27»Nové Butovicespoj »
Nemocnice Na Homolce19:34»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice19:55»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora19:57»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice20:25»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora20:27»Nové Butovicespoj »
Bílá Hora20:57»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice21:00»Bílá Horaspoj »
Nové Butovice21:30»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora21:37»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice22:30»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora22:37»Nové Butovicespoj »
Nové Butovice23:30»Bílá Horaspoj »
Bílá Hora23:37»Nové Butovicespoj »

Provozuje: Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost


aplikace © Severák 2017; data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.