jízdní řády - Pražská integrovaná doprava


15 Olšanské hřbitovy - Kotlářka

spoje
ze zastávkyčassměr

Provozuje: Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost


aplikace © Severák 2017; data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.