jízdní řády - Pražská integrovaná doprava


143 Stadion Strahov - Dejvická

spoje
ze zastávkyčassměr
Dejvická07:00»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov07:18»Dejvickáspoj »
Dejvická07:40»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov07:58»Dejvickáspoj »
Dejvická08:20»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov08:37»Dejvickáspoj »
Dejvická08:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov09:07»Dejvickáspoj »
Dejvická09:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov09:37»Dejvickáspoj »
Dejvická09:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov10:07»Dejvickáspoj »
Dejvická10:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov10:37»Dejvickáspoj »
Dejvická10:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov11:07»Dejvickáspoj »
Dejvická11:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov11:37»Dejvickáspoj »
Dejvická11:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov12:07»Dejvickáspoj »
Dejvická12:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov12:37»Dejvickáspoj »
Dejvická12:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov13:07»Dejvickáspoj »
Dejvická13:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov13:37»Dejvickáspoj »
Dejvická13:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov14:07»Dejvickáspoj »
Dejvická14:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov14:37»Dejvickáspoj »
Dejvická14:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov15:07»Dejvickáspoj »
Dejvická15:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov15:37»Dejvickáspoj »
Dejvická15:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov16:07»Dejvickáspoj »
Dejvická16:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov16:37»Dejvickáspoj »
Dejvická16:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov17:07»Dejvickáspoj »
Dejvická17:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov17:37»Dejvickáspoj »
Dejvická17:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov18:07»Dejvickáspoj »
Dejvická18:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov18:37»Dejvickáspoj »
Dejvická18:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov19:07»Dejvickáspoj »
Dejvická19:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov19:38»Dejvickáspoj »
Dejvická19:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov20:08»Dejvickáspoj »
Dejvická20:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov20:38»Dejvickáspoj »
Dejvická20:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov21:08»Dejvickáspoj »
Dejvická21:21»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov21:38»Dejvickáspoj »
Dejvická21:51»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov22:18»Dejvickáspoj »
Dejvická22:31»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov22:58»Dejvickáspoj »
Dejvická23:11»Stadion Strahovspoj »
Stadion Strahov23:38»Dejvickáspoj »
Dejvická23:51»Stadion Strahovspoj »

Dopravce: Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost


aplikace © Severák 2017-18 | data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.