jízdní řády - Pražská integrovaná doprava


S34 Praha Masarykovo n. - Praha-Čakovice

spoje
ze zastávkyčassměr

Dopravce: KŽC Doprava,s.r.o.


aplikace © Severák 2017-18 | data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.