jízdní řády - Pražská integrovaná doprava


105 Smíchovské nádraží - Filmové ateliéry - Smíchovské nádraží

spoje
ze zastávkyčassměr

Provozuje: Dopravni podnik hl. m. Prahy, akciova spolecnost


aplikace © Severák 2017; data © Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.